Úspěšnú plavbu pokojnými vodami roku 2018

… klidnějšími než moře na obrázku