KECKEX Jespi

  • likvidace plevele působením horké vody a páry
  • autonomní pojezd, plynule regulovatelná rychlost
  • elektrický pohon 24 V
  • vodní nádrž až 450 l
  • rozměry délka/šířka/výška 200 cm/80 cm/130 cm
  • čistá váha 400 kg
  • maximální sklon 20 %

Výrobce

KECKEX

Cílem rakouské firmy Keckex GmbH je efektivně a ekologicky reagovat na tuto situaci a pomoci s likvidací plevele. Firma Keckex je výrobcem zařízení pro bezchemickou likvidaci plevele založenou na společném působení horké vody a páry. Systém likvidace plevelů mechanickou cestou se uplatňuje nejen v komunální sféře, ale i v ovocnářství a zahradnictví. Je založen na až 140 °C horké směsi páry a vody, kdy horká pára spaří a sterilizuje půdu kolem a pod rostlinou a prohřeje půdu tak, že se následně horká voda neochladí při kontaktu s kořeny rostlin. Tento proces způsobí u rostlin proteinový šok a poškodí jejich buněčnou stěnu, takže již nemohou absorbovat vodu a následně uvadnou. 

KECKEX