KECKEX Komex set 12 V

  • likvidace plevele působením horké vody a páry
  • vhodné i pro provoz s baterií a elektrocentrálou
  • vodní čerpadlo 12 V
  • vodní nádrž 450 l (rozšiřitelná)
  • rozměry délka/šířka/výška 100 cm/ 115 cm/ 150 cm
  • čistá váha 350 kg

Výrobce

KECKEX

Cílem rakouské firmy Keckex GmbH je efektivně a ekologicky reagovat na tuto situaci a pomoci s likvidací plevele. Firma Keckex je výrobcem zařízení pro bezchemickou likvidaci plevele založenou na společném působení horké vody a páry. Systém likvidace plevelů mechanickou cestou se uplatňuje nejen v komunální sféře, ale i v ovocnářství a zahradnictví. Je založen na až 140 °C horké směsi páry a vody, kdy horká pára spaří a sterilizuje půdu kolem a pod rostlinou a prohřeje půdu tak, že se následně horká voda neochladí při kontaktu s kořeny rostlin. Tento proces způsobí u rostlin proteinový šok a poškodí jejich buněčnou stěnu, takže již nemohou absorbovat vodu a následně uvadnou. 

KECKEX