Kariéra

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA PROFI s.r.o.Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost


Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA PROFI s.r.o. (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013190) je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu bude proškoleno 15 zaměstnanců společnosti ALFA PROFI, z toho 3 v kategorii 54+ let. Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců za účelem zvýšení jejich dovedností. Bude se jednat především o jazykové, manažerské, účetní a obecné IT kurzy. Výška dotace činí 517 171 Kč. Všichni účastníci dosáhnou minimálně 40 hodin školení. Celková délka projektu je 24 měsíců.